Зміст суб’єктивного права «sui generis» на неоригінальну компіляцію даних (базу даних)

Автор

Констатовано, що на сьогодні компіляції даних не можна просто кваліфікувати як об’єкт авторського права через різке збільшення обсягів та змін співвідношення кількості об’єктів, що охороняються і не охороняються, у їх складі. Обґрунтовано необхідність введення спеціальної правової охорони неоригінальних баз даних.

Читати...

Неоригінальні бази даних – питання для наукового осмислення

Автор

Загальні світові тенденції щодо гармонізації законодавства в частині забезпечення інтересів осіб, що вклали значні кошти в створення електронних баз даних, продиктовані двома принциповими умовами: 1) економічною – необхідністю забезпечити стійкий та рівномірний розподіл інвестицій у виробництво та експлуатацію електронних баз даних; і 2) суто юридичною –сконструювати загальну систему правової охорони баз даних, яка б враховувала особливості оригінальної та неоригінальної бази даних.

Читати...

Майнові права суб’єктів інтелектуальної власності як об’єкти цивільних прав

Автор

Цивільний кодекс України створив загальні передумови «участі» в економічному обігу принципово нового об’єкту цивільних прав – майнових прав інтелектуальної власності щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності (результатів нематеріальних, необмежених в просторі і незалежних від речових прав на матеріальний об’єкт, в якому втілений зазначений творчій результат). Вільне використання майнових прав інтелектуальної власності в цивільному обороті потребує від суб’єктів цивільного права дотримання особливостей їх правового режиму.

Читати...

Основні правові доктрини щодо визначення правового режиму компіляції даних (бази даних)

Автор

Автор в статі доказує, що поряд з традиційними об’єктами цивільного права - речами, роботами, послугами існують нові, нетипові, некласичні об’єкти. В загальному вигляді це бази даних які характеризуються як єдине, велике сховище даних, яке однократно визначається, а потім використовується одночасно багатьма користувачами. В статті констатується на сьогоднішній день, що компіляції даних не можна просто кваліфікувати як об’єкт авторського права (наприклад, традиційні збірники) через різке збільшення обсягів та змін співвідношення кількості об’єктів, що охороняються і не охороняються, у їх складі. Зазначене співвідношення матеріалів у складі бази даних прямо обумовлює і відбивається в різному правовому режимі таких об’єктів.

Читати...

Право «sui generis» на неоригінальні бази даних: проблемні питання визначення змісту

Автор

Постановка проблеми. Поряд з традиційними об’єктами цивільного права – речами, роботами, послугами з’явилися нові, нетипічні, некласичні об’єкти. Останні за об’єктивно притаманними їм властивостями є такими, які людина безпосередньо не може побачити або доторкнутися до них («винахід», «ноу-хау» і їм подібні); вони лише не так давно стали відомими цивільному праву. До їх числа відноситься і бази даних (далі за текстом «БД» - прим. авторів). Проте, як правовий режим баз даних, що характеризуються ознаками оригінальності законодавцем визначений досить чітко – вони є об’єктами авторського права, то бази даних, які не відповідають критеріям оригінальності, охороняються в межах sui generis, або «своєрідного права», «права особливого роду».

Читати...

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/virtwww/w_snk-group-com-ua_e4465d0e/http/loadpage.php on line 23

Назва статті

Автор

Короткий зміст або перший абзац

Читати...

Наші координати

88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 8/411


88015, м. Ужгород, а/с 31


snk@snk-group.com.ua


(+38) 0312 444 846, (+38) 094 918 4846

Ваше повідомлення