Литвин Степан Йосипович
юрист

 
 

К.ю.н.,доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет",адвокат. У 2012 році захистив кандидацьку дисертацію за спеціальністю 12.00.03– цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльність видано 27 січня 2017р. Серія ЗР №21/1123.

Наші координати

88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 8/411


88015, м. Ужгород, а/с 31


snk@snk-group.com.ua


(+38) 0312 444 846, (+38) 094 918 4846

Ваше повідомлення